Today7
All15427

Currently are 4 guests and no members online


VCNT - Visitorcounter

Technische aspecten

Gevelreiniging brengt in alle gevallen een zeker schaderisico met zich mee. Men zou het kunnen vergelijken met een auto wassen met behulp van een schuurmiddel en een schuurspons. Reiniging kan de gevel mechanisch of chemisch beschadigen waardoor afzanding, verpoedering, schilfering en afbrokkeling kan optreden. Metselwerk en vele soorten natuursteen zijn na reiniging door het verwijderen of aantasten van de bakhuid of oppervlakte vaak poreuzer waardoor de gevel meer water opneemt en vervolgens meer kans op vorstschade optreedt en een snellere en diepere vervuiling van de gevel. Daarom is het ook van groot belang, dat de gevel nadien wordt geïmpregneerd. De meeste bedrijven die gevelreiniging uitvoeren hebben maar weinig technisch-wetenschappelijke kennis in huis. De keuze van een verantwoorde reinigingsmethode kan daarom niet aan dergelijke bedrijven overgelaten worden. Er zijn echter (helaas) maar weinig adviseurs op de markt die voldoende kennis hebben. Het beste raadpleegt men een restauratie-architect die - zo hij niet zelf de kennis heeft - weet welke adviseur ingeschakeld moet worden.

buy text links